Neobyčejný biatlon ve Klích

4. ročník Kelského biatlonu, sobotu 30.12. 2017, start v 10 hod., délka  7,8 km pro dospělé,  4,3 km pro děti, místo konání - hřiště TJ KLY


Startujeme v následujících kategoriích:

DĚTI (5 – 17let) - minimální věk závodníka je 5 let (u dětí do 8 let doporučujeme doprovod dospělého), bonifikujeme děti dle věku (neváží se), způsob výpočtu času je znázorněn níže: 

ŽENY - neváží se a běží dle uvedených pravidel.                         

MUŽI - váží se a běží dle uvedených pravidel.                                    

ÚČASTNÍCI ŽENY I MUŽI OD 55 LET (včetně) - neváží se a běží dle uvedených pravidel.                                                                    

SKUPINY - běží dle uvedených pravidel. Skupinu je třeba přihlásit do 22.12.2017 v počtu 5-ti závodníků na email: kelskybiatlon@kly.cz. Platí podmínka společného startu. Sčítají se výsledné časy všech členů skupiny. Současně se každému členovi skupiny započítává závod jako jednotlivci. 

RODINA - ZRUŠENA!

DÉLKY TRASY:

  • pro dospělé - 7,8 km
  • pro děti - 4,3 km

Pokud se přihlášený účastník nedostaví na start, startovné se nevrací!

Nad dodržováním pravidel dohlíží jmenovaná 3 členná JURY ve složení Michal Šulc, Radek Král, Pavel Zelenka, která současně na místě řeší případné protesty a nestandardní situace.

 

Pravidla Kelského biatlonu

Individuální závod, běžci-biatlonisté budou intervalově odstartováni po skupinách, dle počtu přihlášených, např. skupina 5-ti závodníků, interval po 3 minutách. Registrace je možná na webových stránkách. Uzávěrka elektronických přihlášek a plateb je  v pátek 22.12.2017. Po tomto termínu je možná pouze osobní registrace v den závodu a platba v hotovosti a to do 12hod.

Povinná výbava - kulich, 2 lyžařské hůlky případně nordic walking hole. Hůlky je třeba mít celou trasu závodu u sebe jinak diskvalifikace. Pouze na střelnici je možné hůlky odložit.                                                                                                 

Před startem každý účastník podepíše čestné prohlášení, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko a že na start závodu se postaví v naprosto střízlivém stavu:-) - máme na trati 2krát střelbu ze vzduchovky a je třeba respektovat pravidla bezpečí a eliminovat rizika.

Poslední závodník na startu má časový limit na doběhnutí do cíle 90 minut.

Výpočet výsledného času:                                                           

Základem pro výsledný čas je čas v cíli, např. 50:00 minut. Každého účastníka před startem zvážíme ve sportovním oblečení, za ideální váhu účastníka před startem se považuje hmotnost 80 kg, težší jedinci budou zvýhodněni odpočtem z cílového času - za každé 1 kg navíc odpočet 10 sekund, totéž platí pro lehké běžce pod 80 kg, připočte se to samé k cílovému času (ženy vážit nebudeme... :-))

  • Běžci povinně absolvují 2 střelnice, první pro střelbu vleže, druhou pro "stojku", střílet se bude celkem 10 ran (5+5) na terče, za každou chybnou ránu penalizace 1 minuta k cílovému času. Každý závodník musí na střelnici odstřílet – jinak bude diskvalifikován.
  • 1. stanoviště - střelba vleže 
  • 2. stanoviště je dřeping - 30 dřepů 
  • 3. stanoviště je "vědomostní test"  - velmi lehká otázka ze sportovní oblasti, každý si vylosuje soutěžní otázku, vždy budou 3 odpovědi, jen 1 bude správná. Při nezodpovězení otázky penalizace 1 minuta k výslednému času.
  • 4. stanoviště - střelba "stojka" 
  • 5. stanoviště - pití 2 dl svařáku, případně grogu  - nepovinné, při vypití odpočet 2 minut z cílového času.
  • 6. stanoviště na hřišti, 300 m před cílem  - pití piva (0,5l) - nepovinné, ženy "malé pivo nebo víno", děti 0,3 nealko nápoje nebo čaje, možnost vypít 1 pivo, příp. i 2 piva, odpočet za 1 pivo, nealko - 3 minuty, za 2 piva - 7 minut z cílového času. Příklad: Doběhnu do cíle v čase 55:00, vážím 92kg:-) nezasáhnu 5krát na střelnici, nezodpovím soutěžní otázku, vypiju svářo a 1 pivo....takže 55min - 2min + 5min + 1min - 2min - 3min = 54:00.

občerstvení

zázemí

startovné         dospělí - 150 Kč     děti - 50Kč