Neobyčejný biatlon ve Klích

3. ročník Kelského biatlonu, pátek 30.12. 2016, start v 10 hod., délka  7,8 km pro dospělé,  4,3 km pro děti a rodinné týmy, místo konání - hřiště TJ KLY


Startujeme v následujících kategoriích:

DĚTI (0 – 17let) - bonifikujeme děti dle věku (neváží se), způsob výpočtu času je znázorněn níže: 

ŽENY - neváží se a běží dle uvedených pravidel.                         

MUŽI - váží se a běží dle uvedených pravidel.                                    

ÚČASTNÍCI ŽENY I MUŽI OD 55 LET (včetně) - neváží se a běží dle uvedených pravidel.                                                                    

SKUPINY - běží dle uvedených pravidel. Skupinu je třeba přihlásit do 21.12.2015 v počtu 5-ti závodníků. Platí podmínka společného startu. Sčítají se výsledné časy všech členů skupiny. Současně se každému členovi skupiny započítává závod jako jednotlivci. 

RODINA – minimální složení rodinného týmu jsou 2x dospělý 1x dítě, maximální počet 5 (2x dospělý a 3x dítě). Platí podmínka společného startu a běží se kratší trasa (4,3 km). Do výsledku se započítává čas posledního doběhnuvšího. Muži se neváží, odečítá se penalizace za chybné rány na střelnici, atd. Současně se (pouze) dětem započítává závod jako jednotlivci.

DÉLKY TRASY:

  • pro dospělé - 7,8 km
  • pro rodinné týmy a děti - 4,3 km

Pokud se přihlášený účastník nedostaví na start, startovné se nevrací!

Nad dodržováním pravidel dohlíží jmenovaná 3 členná JURY ve složení Michal Šulc, Radek Král, Pavel Zelenka, která současně na místě řeší případné protesty a nestandardní situace.

 

Pravidla Kelského biatlonu

Individuální závod, běžci-biatlonisté budou intervalově odstartováni po skupinách, dle počtu přihlášených, např. skupina 5-ti závodníků, interval po 3 minutách. Registrace je možná na webových stránkách, případně telefonicky na Petr Rynda tel. 602 220 013 nebo Jirka Fišera tel.604 296 196. Uzávěrka elektronických přihlášek a plateb je  v neděli 21.12.2016. Po tomto termínu je možná pouze osobní registrace v den závodu a platba v hotovosti a to do 12hod.

Povinná výbava - kulich, 2 lyžařské hůlky případně nordic walking hole. Hůlky je třeba mít celou trasu závodu u sebe jinak diskvalifikace. Pouze na střelnici je možné hůlky odložit.                                                                                                 

Před startem každý účastník podepíše čestné prohlášení, že startuje na vlastní nebezpečí a riziko a že na start závodu se postaví v naprosto střízlivém stavu:-) - máme na trati 2krát střelbu ze vzduchovky a je třeba respektovat pravidla bezpečí a eliminovat rizika.

Výpočet výsledného času:                                                           Základem pro výsledný čas je čas v cíli, např. 50:00 minut.
Každého účastníka před startem zvážíme ve sportovním oblečení, za ideální váhu účastníka před startem se považuje hmotnost 80 kg, težší jedinci budou zvýhodněni odpočtem z cílového času - za každé 1 kg navíc odpočet 10 sekund, totéž platí pro lehké běžce pod 80 kg, připočte se to samé k cílovému času (ženy vážit nebudeme... :-))

  • Běžci absolvují 2 střelnice, první pro střelbu vleže, druhou pro "stojku", střílet se bude celkem 10 ran (5+5) na terče, za každou chybnou ránu penalizace 1 minuta k cílovému času. Každý závodník musí na střelnici odstřílet – jinak bude diskvalifikován.
  • 1. stanoviště - střelba vleže 
  • 2. stanoviště je dřeping - 30 dřepů 
  • 3. stanoviště je "vědomostní test"  - velmi lehká otázka ze sportovní oblasti, každý si vylosuje soutěžní otázku, vždy budou 3 odpovědi, jen 1 bude správná. Při nezodpovězení otázky penalizace 1 minuta k výslednému času.
  • 4. stanoviště - střelba "stojka" 
  • 5. stanoviště - pití 2 dl svařáku, případně grogu  - nepovinné, při vypití odpočet 2 minut z cílového času.
  • 6. stanoviště na hřišti, 300 m před cílem  - pití piva (0,5l) - nepovinné, ženy "malé pivo nebo víno", možnost vypít 1 pivo, příp. i 2 piva, odpočet za 1 pivo - 3 minuty, za 2 piva - 7 minut z cílového času. Příklad: Doběhnu do cíle v čase 55:00, vážím 100kg:-) nezasáhnu 5krát na střelnici, nezodpovím soutěžní otázku, vypiju svářo a 1 pivo....takže 55min - 3,33min + 5min + 1min - 2min - 3min = 51:00.
  • Kategorie žen, dětí a účastníků nad 55let budou mít malé úpravy pravidel.

občerstvení

zázemí

startovné         dospělí - 150 Kč     děti - 50Kč